قانون جذب
قانون جذب
2019-09-03
قانون جذب(فایل صوتی)
2019-09-17

فیزیک کوانتوم

فیزیک کوانتوم

گروه تحقیقاتی سالاروند

 

فیزیک کوانتوم و قانون جذب

 

تو با درک فیزیک کوانتوم و قانون جذب می توانی به آن فرد ایده آل خودت تبدیل شوی.

 

فیزیک کوانتوم – در گذشته دانشمندان و فیزیک دانان تصور می کردند که جهان شامل اندیشه(ذهن) و ماده است و این دو را کاملا از هم جدا می دانستند . وسالها این نظریه مورد قبول بود. (نظریه نیوتونی)

 ودر حال حاضر هم اکثریت مردم همین تصورر را دارند که همه چیز یا ماده است یا غیرماده. ولی اینطور نیست.

این دیدگاه در بین انسانها هست که واقعیت از قبل شکل گرفته و ما با کارهایمان نمی توانیم تغییری ایجاد کنیم چه رسد با افکارمان. همان تعبیری که می گوید سرنوشت انسان رقم زده شده است.(باور نادرست)

ما بخش وسیعی از یک میدان نامرئی انرژی هستیم که تمام واقعیتهای ممکن را شامل می شود و به افکار و احساسات ما واکنش نشان می دهد.

در این صورت این سوال پیش می آید که آیا ما می توانیم با ذهن خود واقعیت زندگی مان را خلق کنیم؟

اگر این طور است آیا این کار مهارتی است که می توانم یاد بگیرم و به کار ببرم تا بتوانم به کسی که می خواهم تبدیل شوم؟

 

 ما همیشه برای تغییر باید درک جدیدی از خودمان و جهارن هستی پیدا کنیم. به طوری که بتوانیم دانش جدید را بپذیریم و آن را به کار ببریم.

لازم نیست به واقعیت زندگی فعلی خود اکتفا کنیم می توانیم واقعیت دیگری خلق کنیم هر زمانی که بخواهیم.

همه ما توانایی اش را داریم زیرا چه خوب، چه بد، افکار ما بر زندگی مان تاثیر دارند.

مطمئنم که قبلا این را شنیده اید (که تو همانی که می اندیشی)

یا مولانا گفته :

ای برادر تو همه اندیشه ای                               مابقی خود استخوان و ریشه ای

 

یا پیامبر اکرم فرمودند:

 یک ساعت تفکر بالاتر از هفتاد سال عبادت است.

 

اما کمتر فردی است که به این جملات واقعا ایمان داشته باشد.

اگر ما واقعا ایمان داشته باشیم که افکارمان واقعیت زندگی مان را خلق می کند آیا تمرکز و توجه خود مان را برروی مسائل مثبت نمی گذاشتیم؟ آیا به جای اینکه بر مشکلات تمرکز کنیم بر راه حل ها تمرکز نمی کردیم؟

برای تغییر زندگی، باید باورهایتان را در مورد ماهیت واقعیت تغییر دهید.

تا موقعی که نتوانید نگرشتان را نسبت به واقعیت کنونی تغییر دهید، هر تغییری در زندگیتان موقتی خواهد بود.

شما باید تفکرتان را در باره دلیل رخ دادن چیزها تغییر دهید. تا بتوانید نتایج پایدار و مطلوبی ایجاد کنید. برای این کار باید درهای ذهنتان را به سمت تفسیر آنچه واقعی و حقیقی است بگشایید. و ارتباط بین ذهن و دنیای بیرونی را درک کنید. زیرا هم ذهن شما بر محیط بیرون اثر می گذارد و هم محیط بر ذهن انسان اثر می گذارد.

برای درک بهتر این موضوع باید جدیدترین پیشرفتهای فیزیک کوانتوم را بدانیم.

 

کلمه کوانتوم هم معنی با ذرات موج مانند میباشد. در واقع این کلمه در مورد چیزهایی به کار می رود که هم دارای خاصیت موجی و هم دارای خاصیت ذره ای است .

طبق اصل فیزیک کوانتوم، اتم هیچ محدوده معینی ندارد مگر اینکه مورد مشاهده قرار گیرد و نکته بسیار مهم در فیزیک کوانتوم این است که الکترون را دارای شعور و آگاهی میداند.

 

واقعیت این است که تا قبل از پبدایش فیزیک کوانتوم، دیدگاه ما به جهان بر اساس فیزیک نیوتونی استوار بود. این دیدگاه برای جهان یک ماهیت ماشینی و مکانیکی قائل و معتقد بود جهان قابل پیش بینی است تا حدی که وجود یا عدم وجود انسان هیچ تاثیری در عملکرد جهان ندارد.

باتولد فیزیک کوانتوم و با ورود علم به دنیای درون اتم چیزهایی بسیار شگفت انگیز کشف شدند که جهان بینی انسان نسبت به هستی و نسبت به خودش تغییر کرد.

ماهیت ماشین وار جهان جای خود را به عالمی زنده ، آگاه ، غیر قابل پیش بینی و در عین حال کاملاً هوشمند و پاسخگو داد.
نکته بسیار مهم در فیزیک کوانتوم این است که  فیزیک کوانتوم  ، ذهن و آگاهی انسان را وارد بر واقعیتهای جهان می داند بطوریکه معتقد است بدون وجود انسان واقعیتها یعنی دنیای ماده اینگونه که مشاهده می شوند، وجود نمی داشتند. و مهمتر از همه نقش سطح آگاهی انسان در تاثیر گذاری بر وقایع جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این خیلی نکته  قابل توجهی است که  آگاهی بر روی کنترل وقایع هستی میتواند نقش مهمی داشته باشد !
هیچ جای تعجبی ندارد که  بیان کنیم : از دیدگاه فیزیک کوانتوم جهان درون اتم بیشتر شبیه سرزمینی سحر آمیز است تا ادامه جهان طبیعی. یکی از کشفیات حیرت انگیز فیزیکدان های کوانتوم این بود که اگر شما ماده را به تکه های کوچک تقسیم کنید، سرانجام به جایی می رسید که آن تکه ها ، الکترونها ، پروتونها و غیره دیگر حاوی ویژگیهای شیء مادی نخواهند بود. مثلاً ما غالباً الکترون را به مثابه یک گوی کوچک در حال چرخش می پنداریم ، ولی این پندار از حقیقت بسیار دور است. گرچه الکترون گاه چنان عمل می کند که گویی یک ذره کوچک منسجم است، ولی فیزیکدانها دریافته اند که الکترون تقریباً واجد هیچ بعدی نیست ، و ما را وا میدارد که برای الکترون آگاهی و یا شعور متصور شویم …….درک و تصور این گفته برای اغلب ما مشکل است چون هرچیزی در سطح وجود انسانی واجد بعد است با این حال چنانچه بخواهید عرض یک الکترون را اندازه بگیرید هرگز نمی توانید. چون یک الکترون مثل اشیای معمولی دیگری که می شناسیم نیست.( الکترون از اجزای تشکیل دهنده اتم است)
– کشف دیگر فیزیکدانها این بود که الکترون قادر است هم به صورت ذره(ماده) و هم به صورت موج نمود کند که به نظریه مکمل یا دوگانگی موج – ذره مشهور است. اگر الکترونی را به سوی صفحه تلویزیون خاموش پرتاب کنیم، یک ذره نورانی پدیدار می شود که از اصابت الکترون به مواد فسفری که پشت صفحه تلویزیون را فرا گرفته به وجود آمده است. نقطه حاصل از اصابت الکترون بروشنی وجه ذره‌ای ماهیت آن را آشکار می سازد. اما این تنها شکلی نیست که الکترون قادر است به خود بگیرد،الکترون می تواند به توده ابر مانندی از انرژی بدل شود و چنان عمل کند که انگار موجی است گشوده در فضا. هر گاه الکترون به صورت موج نمود کند، کاری می کند که از هیچ ذره‌ای بر نمی آید.

مثلاً اگر به مانعی که دو شکاف دارد بر خورد کند، می تواند همزمان از هر دو شکاف گذر کند. هرگاه الکترونهای موج گونه به هم اصابت کنند بی درنگ الگوهای متداخل تولید می کنند. این خصلت دوگانه الکترون را نیز می توان در تمام ذرات زیر اتمی و در همه آن چیزهایی که تصور می شد تنها به صورت موج متجلی می شوند مانند نور، اشعه های گاما، امواج رادیویی و اشعه ایکس نیز باز یافت و همه اینها می توانند از حالت موج گونه به ذره بدل شوند.
 – امروزه فیزیکدانها معتقدند که پدیده زیر اتمی را نمی باید تنها به عنوان موج یا ذره طبقه بندی کرد، بلکه باید به عنوان چیزهایی در نظر گرفت که همواره به نوعی قادرند هر دو باشند.

 – لغت کوانتوم هم معنی با ذرات موج گونه است؛ واژه ای که در ارجاع به چیزهایی به کار می رود که واجد هم جنبه ذره ای است و هم موج گونه . شاید اعجاب آورتر از همه این باشد و همه شواهد و مدارک هم موید آن است که کوانتا ( کوانتوم ها) تنها زمانی به صورت ذره نمود می کنند که ما بدانها می نگریم.(اثرناظر) برای مثال وقتی کسی به الکترون نگاه نمی کند، آزمایشها نشان می دهند که همواره موج است.

این اصل چه می خواهد بگوید و معنای آن در دنیای اتم و زندگی روزمره ما چیست؟ در واقع فیزیک کوانتوم می گوید که اتم هیچ محدوده معینی ندارد مگر اینکه مورد مشاهده قرار گیرد. بدون شما ( ناظر) همه اتم ها با سرعتی فوق العاده به درون جهان گسترده می شوند.


 عمل مشاهده و توجه دقیق است که گسترش مکانی اتمها را کاهش می دهد و آنها راتبدیل به واقعیتهای ملموس می کند.

 باز به بیان ساده تر می گوید اتم و الکترونهای اتم که در یک محدوده مکانی مشخص به دور هسته (ذرات بنیادی) در گردش هستند و ما به آن ماده می گوئیم اگر انسان ( در فیزیک به آن ناظر و مشاهده‌گر گفته می شود) وجود نداشته باشد اتم محدوده مشخص خود را از دست می دهد و الکترونها و ذرات بنیادی تبدیل به موج شده با سرعت زیاد شروع می کنند به دور شدن از یکدیگر و به این ترتیب همه واقعیتهای ملموس ناپدید می شوند.
بنابراین بر خلاف دیدگاه فیزیک نیوتونی ( و آنچه به آن عادت داریم) که واقعیات (جهان ماده) مستقل از ما هستند در فیزیک کوانتومی واقعیات وابسته به ما هستند.

در واقع بدون ذهن ناظر وعمل تفکر هیچ ذره ، هیچ اتم و هیچ جهان مادی وجود ندارد و واقعیت با فعالیت های ذهنی ما ساخته و پرداخته می شود.

اگر یک اتم مورد مشاهده قرار نگیرد اتم به اندازه یک میلیاردم از یک میلیارد قسمت یک ثانیه طول می کشد تا گسترده شده و محو گردد. این گستردگی تا آن زمان ادامه می یابد که آن را مشاهده کنید. فیزیکدانها این محو شدگی را عدم قطعیت می نامند.


 

 – تقسیم ماده:

بیایید از یک رشته‌ی دراز ماکارونی پخته شروع کنیم. اگر این رشته‌ی ماکارونی را نصف کنیم، بعد نصف آن را هم نصف کنیم، بعد نصفِ نصف آن را هم نصف کنیم و… شاید آخر سر به چیزی برسیم البته اگر چیزی بماند! که به آن مولکولِ ماکارونی می‌توان گفت؛ یعنی کوچکترین جزئی که هنوز ماکارونی است.

حال اگر تقسیم کردن را باز هم ادامه بدهیم، حاصل کار خواص ماکارونی را نخواهد داشت، بلکه ممکن است در اثر ادامه‌ی تقسیم، به مولکول‌های کربن یا هیدروژن یا… بربخوریم.
این وسط، چیزی که به درد ما می خورد یعنی به دردِ نفهمیدن کوانتوم!این است که دست آخر، به اجزای گسسته ای به نام مولکول یا اتم می رسیم.


خلاصه نتیجه مقاله

 

درنهایت فیزیک کوانتوم می گوید همه چیز انرژی است و یک میدان وسیع از انرژی وجود دارد که همه احتمالات به صورت بالقوه در آن وجود دارد که با نگاه ناظر یا مشاهده گر می تواند بالفعل شده و به شکل مادی آن تبدیل شود. یعنی این انرژی به افکار انسانها واکنش نشان می دهد.

به زبان ساده تر این میدان وسیع انرژی هم شامل سلامتی، ثروت و کیفیتهای خوب است و هم شامل مشکلات، فقر بیماری و همه کیفیتهای نامطلوب است و این بستگی به ناظر یا مشاهده گر دارد که چه دیدی به این میدان وسیع انرژی دارد.

قانون جذب هم می گوید افکار مشابه همدیگر رو جذب می کنند اگر شما به مدت زیادی بر ثروت توجه و تمرکز کنی نشانه های ثروت در زندگی ات پدیدار می شود و برعکس اگر مدام در مورد فقر صحبت کنی یا مطالعه کنی و تمرکزت بر فقر و نداری باشد درواقع داری به این میدان انرژی دستور می دهی که من فقر می خواهم.

در واقع فیزیک کوانتوم قانون جذب را به نوعی تایید و اثبات می نماید.

لذا هر موضوعی دو موضوع است یکی بودن آن یکی نبودن آن

یعنی ثروت و نبود ثروت(فقر)

سلامتی  و نبود سلامتی(بیماری)

نور و نبود نور(تاریکی )

و….

بستگی به این دارد که تو به عنوان ناظر یا مشاهده گر به کدام یک توجه و تمرکز می کنی . به هرکدام توجه کنی شواهد بروز آنرا در زندگی ات می بینی. به همین دلیل روانشناسان و اساتید حوزه موفقیت تاکید دارند که همواره مثبت اندیش باشید و افکار منفی را از ذهن خود دور کنید.همواره بر خواسته هایت تمرکز کن نه بر ناخواسته ها، زیرا انرژی هوشمند به افکار تو پاسخ می دهد.

بهترینها را برایتان آرزو داریم.

گروه تحقیقاتی سالاروند

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فقط برای افراد عملگرا

همین الآن دانلود کنید

درست میبینید ! این محصول ارزشمند رایگان است
همین الآن برایم ایمیل شو
نو اندیشان تحول آفرین
close-link